GT2010-0936
    发布时间: 2013-09-29 16:15    
款号:    GT2010-0936
原材料:   100% 中国新疆棉
款号:    GT2010-0936
原材料:     100% 中国新疆棉;
面料规格:   120X90 40X40 净色提花
染色工艺:   瑞士环?;钚匀玖?,欧洲绿色环保OEKO-TEX STANDARD100认证产品;
后整理工艺: 常规整理。
辅料:       德国WENDLER衬布,粘合度高;英国高士包芯缝纫线缝制,面线强度高,
光泽度好;优质胶钮;
车缝工艺:   每英寸16-20针(SPI 16-20),针脚细致缜密,工艺精良。

产品分类

查看更多